Thing-power!

Bennett, J. (2009) Vibrant Matter – a political ecology of things.Durham: Duke University Press.

Tingenes orden

Foucault, Michel (2006) Tingens orden -en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket. Oslo: Spartacus.