Tingenes orden

Foucault, Michel (2006) Tingens orden -en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket. Oslo: Spartacus.