Antikkens materialistiske filosofi

Det er umulig å lese post-strukturalistisk filosofi uten å bli minnet om sentrale bidragsytere til en vitalistisk og materialistisk filosofi i antikken. Mange av de filosofiske utfordringene som for eksempel Deleuze ga seg i kast med er båret fram allerede i antikken. På norsk er det grunn til å merke seg

Lucrets (1978): Om tingenes natur. Til norsk ved Trygve Sparre. Oslo: Aschehoug.

Øyvind Andersen (1975): Antikkens materialistiske filosofi. Oslo: Pax.

Om Cornelius Cardew

Den engelske komponisten, musikeren og aktivisten Cornelius Cardew har vært til stor inspirasjon for Togetherness. Tre gode tilganger til å forstå Cardews musikalske univers er

John Tilbury (2008): Cornelius Cardew – A Life Unfinished. Essex: Copula

Brian Olewnic (2018) Keith Rowe – The Room Extended. New York: PowerHouse Books

Cornelius Cardew og Richard Barrett (2008) Cornelius Cardew – A Reader. Ed: Eddie Prévost. Harlow, U.K.: Copula Press

Thing-power!

Bennett, J. (2009) Vibrant Matter – a political ecology of things.Durham: Duke University Press.

Tingenes orden

Foucault, Michel (2006) Tingens orden -en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket. Oslo: Spartacus.