Elizabeth Grosz: Kaos,territorium, kunst

God bok, som også siterer Deleuze og Guattari  i A Thousand Plateas: Capitalism and Schizophrenia: «Musikken tørster etter ødeleggelse, enhver form for ødeleggelse, utslettelse, smadring og løsrivelse. Er ikke dette dens potensielle «fascisme»?

Thing-power!

Bennett, J. (2009) Vibrant Matter – a political ecology of things.Durham: Duke University Press.